Praktijk weer geopend voor alle behandelingen

Onder bepaalde voorwaarden en met extra maatregelen kunnen wij naast de spoedbehandelingen ook de reguliere behandelingen zoals controles weer uitvoeren.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om voorlopig geen afspraak te maken of uw afspraak te annuleren of te verplaatsen.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 37,5°C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Wij hebben de volgende maatregelen getroffen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Het toilet in de praktijk kan niet gebruikt worden, houd hier a.u.b. rekening mee.
 • De kapstok in de hal kan ook niet gebruikt worden. Neem uw jas en spullen mee de behandelkamer in.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. Als u met meerdere personen komt: Wacht a.u.b. in de auto of buiten, omdat onze wachtruimte beperkt is.
 • Volg aanwijzingen in het pand op.
 • Houd zo goed als mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Raak vervolgens niets meer aan. (ook geen telefoon en deurkrukken)
 • We geven nog steeds geen hand!
 • Voor de behandeling meten wij uw lichaamstemperatuur met een voorhoofdtemperatuurmeter om er zeker van te zijn dat u op dat moment geen koorts heeft.
 • Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
 • Wij behandelen in beschermende kleding en hebben aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
 • Afspraken kunnen bij voorkeur telefonisch gemaakt worden. Als het bij de balie rustig is kunnen we een uitzondering maken.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

De nieuwe werkwijzen zullen voor zowel u als voor ons wennen zijn. Wij zijn er van overtuigd dat we met deze maatregelen de kans op besmetting met het virus zo laag mogelijk houden en afspraken dus door kunnen gaan.

Geplaatst op door Jelle lees tijd 2 minutes, 2 seconds

Terug