Praktijk

Mondzorg Akkrum streeft naar het verlenen van kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige zorg met persoonlijke aandacht voor de patiënt. Samen met u willen wij in een gemoedelijke sfeer werken aan een mooi, gezond en goed functionerend gebit. Preventie vinden wij in dit kader erg belangrijk. En omdat je hier niet vroeg genoeg mee kunt beginnen, is voor de kinderen een kids preventieplan opgesteld. Hierdoor wordt vanaf jonge leeftijd op een gestructureerde wijze gewerkt aan een gezond gebit. Een goede mondgezondheid voorkomt namelijk veel tandheelkundige problemen.

We beginnen met het in kaart brengen van de staat van uw gebit. Afhankelijk van de situatie worden er foto's gemaakt om (vroegtijdig) problemen op te kunnen sporen. De tandarts stelt de eventuele diagnose en doet in overleg met u een passend behandelvoorstel. Alle tandheelkundige behandelingen worden bij Mondzorg Akkrum uitgevoerd, zodat u alleen voor specialistisch werk zult worden doorverwezen naar bijvoorbeeld een kaakchirurg of orthodontist. Voor gebitsreiniging en tandvleesproblemen kunt u terecht bij onze preventie-assistentes en mondhygiëniste.

Tijdens behandelingen probeert de behandelaar zoveel mogelijk te communiceren waar zij mee bezig is. De patiënt voelt zich hierdoor eerder op zijn of haar gemak en wordt bij de behandeling betrokken. Er wordt bij Mondzorg Akkrum gewerkt met moderne apparatuur en materialen. Een voorbeeld hiervan is de microscoop die onder andere gebruikt wordt bij wortelkanaalbehandelingen. De kwaliteit van de behandelingen wordt hierdoor verhoogd.

praktijkmetvlaggg
wachtkamer
grotekamer