Spoedhulp en pijnklachten

Tijdens afwezigheid tandartsen: 0900 411 2008

Buiten de openingstijden van de praktijk kunt u bij ongevallen met een ernstig tandheelkundig letsel, bij plotseling optredende pijnklachten en bij nabloedingen een beroep doen op de spoedgevallendienst van de tandartsenkring Heerenveen. Houd u pen en papier bij de hand voor het noteren van de gegevens.

Beperk het aanspraak maken op de spoedhulp tot het hoogst noodzakelijke. Stukjes afgebroken tand of kies, uitgevallen vullingen, pijn die te onderdrukken valt met pijnstillers of pijn met betrekking tot kunstgebitten vallen niet onder de spoedhulp. U kunt hiervoor bellen met de praktijk tijdens de openingstijden.
Houd er rekening mee dat voor behandelingen bij de spoedhulp een weekend- of avondtoeslag geldt en dat u na de behandeling contant of met de PIN dient af te rekenen.